MédiatechnikaParadigmaváltás a hangkeverésben - 8. rész

Médiatechnika | 2017. Augusztus 26., Szombat 09:00

A sorozat befejező részében folytatjuk az EBU R128 ajánlás tárgyalását.

Áttekintjük a gyakorlatban használt műszerek, normalizáló szoftverek legfontosabb tulajdonságait. Emellett szó lesz a referencia lehallgatási szint mellett történő keverésről, illetve az automatizált hangosságszabályzásról.
EBU-Mode
Az R128 ajánlás a műszer megjelenését nem szabályozza, a dizájn a fejlesztőkre van bízva. A numerikusan, egy tizedes pontossággal megjelenítendő integrált hangosság értéken túlmenően, a műszernek mutatnia kell a pillanatnyi és rövid idejű hangosságot, illetve ez utóbbiak maximumát, valamint a hangosság átfogást. A műszer használható relatív és abszolút módban is (LU, LUFS kijelzés).
A nem numerikusan megjelenített paraméterek kijelzésére két skálát ír elő az ajánlás; a −18LU-tól +9LU-ig (−41LUFS-tól −14LUFS-ig) terjedő „EBU +9” skálát, illetve a −36LU-tól +18LU-ig (−59LUFS-tól −5LUFS-ig) átfogó „EBU +18” skálát (1. ábra).

 

abra1.jpg1. ábra Az „EBU +9” és „EBU +18” skála


Előírás a start-stop üzemmód. A mérés indítása és megállítása a műszer gombjaival, illetve a szerkesztő program transzport funkción keresztül történik. A mérés indításakor a hangosságparaméterek nullázódnak, de a műszernek külön „reset” funkcióval is rendelkeznie kell.
Az integrált hangosság mérése kapuzva (abszolút: −70 LUFS, relatív −10: LU). A hangosságátfogás kapuzási szintje −20 LU. A mérés indítását követő 60 másodpercben az LRA érték nem kerül megjelenítésre.
Kalibrálás: a bemeneti −18 dBFS kivezérlésű 1 kHz-es sztereó mérőjel hatására a műszer −18 LUFS hangosságot mutat. (Monó mérőjel esetén a mért hangosság −21 LUFS.)
Maximális csúcsszint
A hangosság célértéke mellett az R128 ajánlás a valódi csúcsok megengedett legnagyobb értékét is megadja. Lineáris PCM formátum esetén a maximális valódi csúcsérték −1 dBTP, míg hangtömörítő algoritmusok (MPEG L2, mp3, AAC, AC-3 stb.) alkalmazása esetében −2 dBTP lehet. A −23 LUFS célhangosságból, valamint a −1, illetve a −2 dBTP-s valódi csúcsérték határból adódó 21-22 dB-s kivezérlési tartalék gyakorlatilag minden műfaj esetén elegendő teret biztosít a túlvezérlésmentes hangrögzítéshez, hangátvitelhez.
Maximális rövididejű hangosság
A programhangosság mérés bizonyos hanganyagok esetében csak többtíz másodpercnyi mérési idő elteltével ad megbízható eredményt. Emiatt az ajánlás 2 percnél rövidebb műsorelemek (reklámok, reklámblokkok, műsorajánlók) esetében a célérték betartásán túlmenően a rövididejű hangosság +5 LU-ra (-18 LUFS) történő korlátozását is előírja. A 2 percnél hosszabb műsorok esetében sem a rövididejű, sem a pillanatnyi hangosság nincs korlátozva.
Szándékosan halk műsorok
A hangosság célszint használata a tévés műfajok legtöbbjénél célravezetőnek bizonyult. Ugyanakkor kiderült, hogy van néhány kivétel, melyeknél a célszintre történő normalizálás alkalmazása nem indokolt. Ide tartoznak a halk reklámok, bizonyos sportközvetítések (pl. tenisz, golf), illetve kommentár nélküli programok. A halk reklámok a hangerő lecsökkenése révén igyekeznek felkelteni a figyelmet, szándékos felhangosításukkal hatékonyságuk elvész. Egy teniszközvetítés átlagos hangossága meglehetősen alacsony. Célértékre normalizálás esetén az ütések hangja zavaróan hangos lenne. Ugyancsak zavaró lenne, ha az „Európa legszebb vasútvonalai” jellegű, csak háttérhangot tartalmazó filmet a szokványos hangosságra normalizálnának.
Felismerve ezeket a problémákat, az EBU ajánlásban már szerepel a szándékosan halk, nem normalizálandó műsorszám fogalma. Ugyanakkor a hazai szabályzás egyelőre nem követi ezt az irányt, vélhetően azért, mert a hatósági hangosságellenőrzést jelentősen bonyolítaná a nem célszintre normalizált műsorok ellenőrzése.
Referenciaszinten történő lehallgatás
A hangosságmérő műszerek bevezetését követően is, a fül marad a legmegbízhatóbb műszer, a hangosságmérő csak a csúcsmérőket kiváltó segédeszköz lehet. Ahhoz azonban, hogy fülre történő keveréskor a műsor dinamikája megfeleljen az elvárásoknak, a keverést kontrollált lehallgatási szint mellett szükséges végezni. A lehallgatási szintnek a szokásos televíziózási hangerőt kell tükröznie. Ha ugyanis a lehallgatási hangerő alacsonyabb a szokásosnál, a hangosságátfogás kisebb, ellenkező esetben nagyobb lesz a kívánatosnál.
Indokolt tehát, hogy a keverés reprodukálható lehallgatási szint mellett történjen. Az EBU-nak korábban két ajánlása is volt a témakörben; egyik a sztereó, a másik a térhang lehallgatáshoz definiálta a szükséges hangnyomás szintet, illetve a mérési módszert. A két, egymással nem kompatibilis ajánlás kiváltása céljából, a PLOUD munkacsoport elkészítette a sztereó és a térhang felvételkészítésnél egyaránt alkalmazható, egységes ajánlását. Eszerint a lehallgató rendszert úgy kell kalibrálni, hogy a hangszórókat 500-2000 Hz-es rózsazajjal külön-külön meghajtva, azok 73 dB hangnyomást hozzanak létre a lehallgatási pozícióban. Az RMS hangnyomás-mérés „C” súlyozó szűrő beállítással végzendő.


Hangosságmérők a gyakorlatban

abra2.jpg

 

2. ábra Időbeli megjelenítés és hangosság átfogás hisztogram funkcióval is rendelkező Nugen hangosságmérő szoftver.
Kis túlzással, Dunát lehet rekeszteni a különböző hangosságmérő műszerekkel. Ezek nagyobbik hányada önálló alkalmazásként futtatható szoftver, vagy plug-in, de a hardver megoldásokból sincs hiány. (A szoftveres megoldások között ingyenest is találunk.) A komolyabb hangfelvevő, -szerkesztő programok elmúlt években megjelent verziói már tartalmaznak hangosságmérő műszert, mellyel akár csatornánként is megvalósítható az ellenőrzés.
A műszerek a rövididejű, és pillanatnyi hangosságot a numerikus érték kijelzésén túl, jellemzően bárgráffal jelenítik meg, míg a hangosságátfogást több műszer hisztogramként is mutatja. Viszonylag kevés műszer méri a csúcsérték-hangosság viszonyt (PLR). Igen hasznos funkció a hangosságparaméterek időbeli megjelenítése. Ezzel a funkcióval mégis csak kevés hangosságmérő rendelkezik.
A hangosság paraméterek mellett a műszerek kijelzik a csatornánkénti valódi csúcskivezérlést (TP) is. Kiegészítő funkcióként bizonyos hardver megoldások rendelkeznek spektrum, gonioszkóp, csatornák közti korreláció megjelenítési lehetőséggel is.
Több műszer az R128-as ajánlástól eltérő előírások szerint is használható. Hazai és európai területre készülő felvételek esetében az EBU beállítások (EBU-Mode) valamelyike használandó.

 

abra3.jpg

 
3. ábra Sokoldalú TC Elektronic hardver hangosságmérő.

 

 

abra4.jpg

 

4. ábra Az Orban hangosságmérő. Extra funkciók a VU, QPPM kijelzés, valamint a módosított CBS hangosságmérés.
Normalizáló szoftverek
A műszerek használata keveréskor, szerkesztéskor, kijátszáskor előnyös. A kész anyagok ellenőrzésére, korrekciójára nem valósidőben működő hangosság normalizáló programokat célszerű használni. Ezekből is megfelelő a kínálat. A mérés és korrekció – terméktől függően, – történhet manuálisan, fájlonként, vagy mappafigyeléssel, automatikusan. A programok a célhangosság korrekcióján túl gyakran egyéb paramétereket (SLmax, MLmax) is ellenőriznek, korrigálnak, továbbá rendelkeznek – jelszint növelés esetén nélkülözhetetlen – csúcs limiter funkcióval. Néhány megoldásnál a felsoroltakon túl, lehetőség van a dinamika paraméterek módosítására is. A normalizáló szoftvereket gyakran a gyártási/lebonyolítási munkafolyamatba integrálva használják.
Automatikus hangosságszabályzás
A hangosságszabályzás humán feladat. Bizonyos esetekben azonban szükség van automatizálására. Ilyen helyzet lehet az élő közvetítés, vagy a normalizálatlan anyagok lejátszásából adódó bírságok elkerülése.
Az „EBU-konform” hangosságszabályzó processzoroknál – törekedve az átlagos hangosság célértéken tartására – az EBU/ITU ajánlásnak megfelelő hangosságmérővel képzett jellel szabályozzák a műsorjel kivezérlését. A hangosságszabályzó processzorok illetve szoftverek AGC jellegű szabályzást végeznek. Ezek a megoldások valójában csak tűzoltásra alkalmasok. Használatukkal csökkenthető a hangossághibák miatt kiszabott büntetések nagysága, gyakorisága, azonban működésük esztétikai hatása erősen megkérdőjelezhető.
Létezik olyan alkalmazás is, mely a programhangosság szabályzása mellett a hangosságátfogás (LRA) módosítására is használható. Segítségével a különböző platformokhoz, médiafogyasztási környezetekhez optimalizálható a műsor keverési dinamikája.
Az intelligens automatizált hangosságszabályzás esetén a processzornak csak a normalizálatlan műsorrészekhez szabad hozzányúlnia, míg a normalizált részeket beavatkozás nélkül át kell engednie. Amennyiben a processzor valamilyen külső vezérlőmechanizmuson keresztül nem értesül a műsorelem normalizáltsági státuszáról, óhatatlanul csökkenteni fogja a normalizált műsorrészek hangos részeinek kivezérlését, illetve indokolatlanul meg fogja növelni a halk részek szintjét. Egy másik probléma, hogy a hangosság alapján történő beavatkozás nagyon lomha. Emiatt pl. a kiugróan hangos reklám eleje eredeti hangosságának megfelelően szólal meg, majd néhány másodperc alatt a processzor visszaszabályozza a célhangosságra. Amennyiben a blokk következő eleme megfelelő hangosságú, akkor az – a visszavett erősítés következtében – a célhangossághoz képest halkabban fog indulni, és csak néhány másodpercet követően éri el eredeti hangosságát (5. ábra). Nem szükséges részletezni, hogy ezek a beavatkozások nem fogják növelni a nézői elégedettséget.

 

abra5.jpg

 
5. ábra. Műsorelőzetes az egyik hazai kereskedelmi csatornán. A programhangosság a célszint közelében van, ugyanakkor a görbe és a hangosságátfogás értéke is mutatja, hogy az automatikus hangosságszabályzó nem tudta az előzetesek közti hangosságkülönbséget korrigálni.

vége


PS:

Ha nincs hitelesített hangnyomás-mérő
Kalibrált hangnyomás-mérőhöz jutni általában nem egyszerű. Viszont egy okostelefonon futtatható hangnyomás-mérő app illetve egy rózsazaj felvétel segítségével könnyen reprodukálható egy hitelesített lehallgató rendszer hangnyomás viszonyai, lehetővé téve ezzel a nem hitelesített helyiségekben is „referencia szinten” történő keverést.

Share |
top

A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti!

E-mail

Jelszó

Regisztráció | Elfelejtett jelszó

bottom
Impresszum
Betöltés: 0.196980 másodperc.